Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus ja ulatus

1.1. Käesolevad Müügitingimused kehtivad ChildSupply veebikaubamaja klientide (edaspidi Ostja) ja ChildSupply OÜ (edaspidi ChildSupply) vahel kauba (edaspidi Toode/Tooted) ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad ChildSupply veebikaubamajast Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. ChildSupply jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades ning nimetatud muudatusi kajastatakse ChildSupply veebilehel www.leclercbaby.ee.

2. Hinnad

2.1. Kõik hinnad ChildSupply veebikaubamajas sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2. Kuvatud soodusprotsendid on ümardatud täisarvuni.

3. Tellimuste vormistamine

3.1. ChildSupply veebileheküljelt on võimalik osta neid Tooteid, millel on nupp “Lisa ostukorvi”. Sobiva Toote tellimiseks peab need lisama ostukorvi.

3.1.1. Professionaalseks kasutamiseks mõeldud tooteid saavad osta vaid ChildSupply registreeritud ja ChildSupply poolt kinnitatud ärikliendid.

3.2. Toote hind ja saadavus võivad jooksvalt ja etteteatamata muutuda.

3.2.1. Toodete saadavust on võimalik kontrollida vastava Toote lehekülje alalahtrist “Saadavus”.

3.2.2. Toodete hind on välja toodud Toote leheküljel ning soodushinna puhul kajastub seal nii soodus- kui tavahind.

3.3. Ostjal on võimalik ostukorvi sisu vaadata vajutades veebilehekülje päises asuvale ikoonile “Ostukorv”.

3.3.1. Ostukorvis olevat Toodete kogust saab muuta, kirjutades koguse lahtrisse soovitud Toodete arvu.

3.3.2. Tooteid saab ostukorvist eemaldada vajutades samal real asuvale “ristile”.

3.4. Enne tellimuse vormistamist tuleb valida sobiv tarneviis.

3.4.1. Alates 30 € on Toodete kohaletoimetamine Eesti, Läti ja Leedu piirides tasuta. Alates 99 € on kohaletoimetamine Soome tasuta, välja arvatud rahvusvaheline maksipakk, kuni 20 kg. Täpsem informatsioon paki kohaletoimetamisest on leitav “ostukoris”.

3.5. Tellimuse vormistamiseks peab vajutama nupule “Vormista tellimus”.

3.5.1. Kui olete ChildSupply veebikaubamaja registreeritud kasutaja, siis logige kontole sisse.

3.6. Tellimuse kinnitamiseks vajutage nuppu “Tellin ja tasun”.

3.6.1. Seejärel vormistatakse ettemaksuarve, mis tuleb tasuda krediitkaardiga, pangaülekandega või kasutades pangalinki.

3.6.2. Tellimuse kinnitus ehk ettemaksuarve saadetakse Ostja e-posti aadressile.

3.7. Tooted postitatakse ChildSupply poolt peale arve tasumist.

4. Müügilepingu jõustumine

4.1. Ostja seob ennast tellimuse ja selle eest tasumisega pärast vajutamist nupule “Tellin ja tasun”.

4.2. Müügileping loetakse sõlmituks alates tellimuse kinnituse järgse ettemaksu summa laekumist ChildSupply OÜ arvelduskontole.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Pärast müügilepingu jõustumist (Ostjapoolset ettemaksuarve tasumist) komplekteerib ChildSupply tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks ChildSupply logistikapartneritele.

5.2. Tellimused, mis on esitatud ja mille eest ettemaks on laekunud ChildSupply arvelduskontole tööpäevadel enne kella 13.00, saab Ostja kätte juba järgmisel tööpäeval või vastavalt tootekaardile märgitud tarneajale.

5.2.1. Saartel võib kohaletoimetamine aega võtta kuni 3 päeva.

5.2.2. Juhul, kui mingil põhjusel saadetis viibib, lepib ChildSupply klienditugi Ostjaga kokku sobiva tarneaja.

5.3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks peab Ostja hoolega üle kontrollima kohaletoimetamiseks sisestatud andmed.

5.4. Ostja võib Toote lepingu tingimustele mittevastavuse korral:

5.4.1. keelduda oma tellimusest või võlgnetava kohustuse täitmisest;

5.4.2. nõuda kahju hüvitamist, hinnaalandust;

5.4.3. nõuda ChildSupply poolt rahaliste kohustusega täitmise viivitamise korral viivist.

5.4.4. transpordi käigus vigastada saanud Tooted, kuid mitte tootepakendid, asendatakse Ostjale;

5.4.5. juhul, kui Toodet ei saa sendanda, hüvitatakse Ostjale kauba maksumus.

5.5. ChildSupply ei vastuta Toodete kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui Tooted on logistikapartneritele üle antud õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida ChildSupply ei saanud mõjutada või ette näha.

6. Taganemisõigus

6.1. ChildSupply veebipoest ostetud Toodetele kehtib alates kauba kättesaamisest 14-päevane tagastamisõigus. Juhul kui e-poest tellitud Toode Ostjale ei sobi, võib ta selle põhjendusi esitamata tagastada.

6.1.1. Taganemistähtaeg lõppeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ostja või Ostja nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud Tooted füüsiliselt enda valdusesse.

6.2. Taganemisõigus puudub:

6.2.1. kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada ja mis on tarnitud suletud pakendis, kuid mille pakend on kliendi poolt avatud;

6.2.2 kaupadele, mis ei oleks peale pakendi avamist kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel;

6.2.3 kaupadele, mille pakendi mitte avamist või kauba mitte kasutamist ei ole ChildSupply võimalik tuvastada (nt tootel puudub foolium/kile korgi ümber);

6.2.4 tootele, mis on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;

6.2.5 tootele, mis on segatud või ühendatud mingi teise toote või kaubaga, nii, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;

6.2.6 tootele, mida on kasutatud majandus-ja kutsetegevuse eesmärgil.

6.3. Kauba tagastamisel tagastab ChildSupply Ostjale tagastatava Toote maksumuse viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil ChildSupply saab teada Ostja otsusest Toode tagastada. Toote tagastamiseks tuleb Ostjal täita Toote tagastamise avaldus.

6.3.1. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

6.4. Ostja peab Toote ChildSupply tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas ChildSupply Toote tagastamise soovist. Toote saab tagastada:

6.4.1. ChildSupply Tallinna esindusse, Rästa 18;

6.4.6. Pakiautomaati, kasutades saadud koodi.

6.5. Tähtajast on kinni peetud, kui Ostja tagastab Toote enne 14-päevase tähtaja lõppu.

6.6. ChildSupply on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni ChildSupply on tagastatava Toote tagasi saanud või Ostja on esitanud ChildSupply tõendid, et ta on Toote tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

6.7. Kui Ostja soovib vältida Toote väärtuse vähenemise hüvitamist, siis tuleb Toodet kasutada ja proovida nii, nagu seda on võimalik teha tavakaupluses, ning Toode tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ning ChildSupply poolt lisatud kingitusi). Kui Ostja kasutab Toodet rohkem, kui on vaja teha Toote olemuses ja toimimises veendumiseks, või ei tagasta Toodet originaalpakendis ja esialgses komplektsuses, siis vastutab Ostja Toote väärtuse vähenemise eest.

6.7.1. Tagastamisele kuuluva Toote halvenemise korral vastutab Ostja Toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on Toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda Toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, võib Ostja seda käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu tal lubatakse tavapäraselt seda teha poes.

6.8. Toote väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on ChildSupply õigus Ostjale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates Toote tagastamisest.

6.9. Kui Ostja on tagastatavat Toodet kasutanud või proovinud muul moel, kui seda oleks lubatud tavapäraselt teha poes või ta on kasutanud Toodet rohkem, kui on vaja teha selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, siis vastutab Ostja Toote väärtuse vähenemise eest ning ChildSupply on õigus see summa tagastamisele kuuluvast ostuhinnast maha arvata. Juhul, kui Ostja ei ole nõus ChildSupply poolt näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus selle kindlaks tegemiseks pöörduda sõltumatu eksperdi poole. Sõltumatu eksperdi kulud tasub pool, kelle seisukoht ei osutunud põhjendatuks. Kui sellise poole välja selgitamine osutub võimatuks, siis jagatakse ekspertiisiga seotud kulud Ostja ja ChildSupply vahel pooleks.

6.10. Kui selgub, et Ostja ei ole saanud tellitud Toodet, Toode ei vasta e-poes olevale kirjeldusele või Tootel ilmneb viga, siis ei pea Ostja tegema taganemisavaldust 14 päeva jooksul, vaid võib kasutada seadusest tulenevat pretensiooni esitamise õigust.

7. Ostetud Toote kasutamine majandus- või kutsetegevuse eesmärgil (ka juriidiline isik)

7.1. Juhul, kui ostetud Toodet on kasutanud majandus- või kutsetegevuse eesmärgil või on olnud ostjaks juriidiline isik, siis tavaline pretensioonide esitamise kord ei kehti. Nimetatud juhtumite korral on reeglina pretensioonide esitamise aeg 6 kuud või rohkem, kui tootja on nii lubanud. Selle perioodi jooksul tootjapoolsete defektide ilmnemisel Toode asendatakse või remonditakse.

8. Vastutus ja pretensioonide esitamise kord

8.1. ChildSupply ja Ostja vastutavad teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tehtud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. ChildSupply vastutab Ostjale müüdud Toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates Toote üleandmisest Ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on ChildSupply kohustus.

8.3. Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava Toote puhul esitada ChildSupply pretensioone kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates Toote puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Toote säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Toodet, kui Toote kasutamine halvendab veelgi Toote seisukorda.

8.4. Ostjal on võimalik Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, sh nõuda Toote parandamist või asendamist. Juhul, kui Toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, ebaõnnestub või põhjustab Ostjale põhjendamatuid ebamugavusi, on Ostjal õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagasi.

8.5. ChildSupply ei vastuta Ostja süül Toote puuduste tekkimise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse Toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.

8.6. Kui Tootele on ChildSupply või tootja poolt antud müügigarantii, antakse Ostjale garantiitingimused kirjalikult koos Tootega ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.

8.7. Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et Toode on ostetud ChildSupply esindusest või e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib ChildSupply probleemi lahendamata jätta.

8.8. ChildSupply esindusest või e-poest ostetud Toote puuduse ilmnemisel on Ostjal võimalik pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul ChildSupply esindustesse:

8.8.1. Tallinnas: Rästa 18

8.8.2. või veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@childsupply.ee või helistada telefonil +372 5301 8078.

8.9. Pretensiooni esitamisel tuleb esitada puudusega Toode. ChildSupply ja Ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe, kui Toote puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja Toode saata diagnostikasse või ekspertiisi.

8.10. Pretensooni esitamisel tuleb ära märkida:

8.10.1. Ostja nimi ja kontaktandmed;

8.10.2. Kaebuse esitamise kuupäev;

8.10.3. Toote puudus;

8.10.4. ChildSupply’le esitatav nõue;

8.10.5. Viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.

8.11. ChildSupply vastab pretensioonile kirjalikult 15 päeva jooksul pärast Ostja pretensiooni kättesaamist. Kui ChildSupply’l ei ole võimalik 15 päeva jooksul Ostja pretensioonile vastata, teatatakse sellest kirjalikult koos põhjenduse ja tähtajaga, mis ajaks vastus saadetakse.

8.12. Toote puuduste lahendamisel lähtutakse ChildSupply pretensioonide esitamise tingimustest, mis on käesolevate müügitingimuste lahutamatuks osaks.

8.13. Ostjal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet aadressil Sõle 23a, 10614 Tallinn, e-post: info@ttja.ee. Kohtuvälise lahendi leidja internetipõhiste tarbijavaidluste lahendamisel vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu (EL) määrusele 524/2013.

8.14. Kui Ostja ja ChildSupply ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole, mille menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

8.15. Ostjal on õigus pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

9. Vääramatu jõud

9.1. ChildSupply ei vastuta tekkinud kahju või Toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Toote kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida ChildSupply ei saanud mõjutada või ette näha.

10. Isikuandmete kaitse ja turvalisus

10.1. Isikukaitse tingimustega saab lähemalt tutvuda siin. – LINK PUUDU

11. Andmete töötlemine ja turvalisus

11.1. Kõik ChildSupply e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja/Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohaletoimetamiseks Ostja/Kliendi nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

11.2. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, samuti puudub ka ChildSupply e-poel neile juurdepääs.

12. Muud tingimused

12.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

12.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab ChildSupply endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole mõistlikult vajaliku aja jooksul.

12.3. Toodete infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastamist uuenenud.

Käesolevad müügitingimused kehtivad alates 28.03.2022.